Politica de confidentialitate

Fire Electric Euroservice SRL denumită generic în cele ce urmează și  Fire Electric Euroservice, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului firesting.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.

Fire Electric Euroservice își rezervă dreptul de a  schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului firesting.ro , precum și prezenta Politică de confidențialitate, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, te rog să vizitezi periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care le-ai agreat să le respecți.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Definiții

 a. date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea,înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă,potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e. operator – orice persoană fizică sau juridică,de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice,instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice,instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa emaila unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

 Fire Electric Euroservice poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de contact prezentat pe site-ul firesting.ro  cere informații prin care puteti fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

• Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
• Pentru a ne ajuta să cream și sa publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.
• Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

Fire Electric Euroservice colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat.

Fire Electric Euroservice poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

• Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
• Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

În diferite secțiuni din Site, se găsesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți sa ne contactați din nou. Adresa dumneavoastră de email și numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact”, iar  Fire Electric Euroservice le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

Fire Electric Euroservice poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru:

(a)conformarea la rigorile legii;

(b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale  Fire Electric Euroservice și ale site-urilor sale web,sau

(c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Fire Electric Euroservice nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

Colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul firesting.ro

 Folosim datele cu caracter personal colectate pe Site-ul  Fire Electric Euroservice în următoarele scopuri:

• facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;
• livrării acestora;

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plătile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse,respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Utilizarea datelor statistice și date anonime

Fire Electric Euroservice poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

• realizării de analize/rapoarte;
• realizării de informări;
• publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către Fire Electric Euroservice.

Securitatea datelor colectate

Fire Electric Euroservice utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanta limitat, fiind instalate în incinte adecvat tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către soluția Fire Electric Euroservice.este, periodic, analizată din punctul de vedere al securității.

Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, in afara controlului  Fire Electric Euroservice, website-uri care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de  Fire Electric Euroservice.

Minori

Fire Electric Euroservice nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori.

Fire Electric Euroservice poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un Site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate

Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către  Fire Electric Euroservice. și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați pe e-mail: fire.euroservice@yahoo.com

Call Now ButtonSuna Acum